Over ons

Waarom een kieswijzer voor ouders?

In Nederland hebben ruim 3,3 miljoen mensen één of meerdere kinderen onder de 18 jaar die thuis wonen. Dat is bijna een kwart van alle mensen die op 17 maart een stem uit mag brengen in de Tweede Kamer verkiezingen. Een belangrijke en niet te missen groep dus, die niet alleen voor zichzelf stemt, maar ook voor de toekomst van hun kind(eren). Om deze groep te helpen met hun politieke keuze hebben Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders, net als vier jaar geleden, een speciale kieswijzer voor ouders ontwikkeld: Kieswijs Ouders.

Naast grote thema’s als zorg, economie en milieu zijn er ook thema’s die specifiek voor ouders van belang zijn. Zoals het lerarentekort, klassengrootte, toegankelijkheid van de kinderopvang en verlofregelingen. Kieswijs Ouders gaat over juist deze thema’s en geeft ouders inzicht in de standpunten van politieke partijen op het gebied van onderwijs, opvang en de combinatie werk-privé.

Over de initiatiefnemers

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs doet twee dingen: we helpen en vertegenwoordigen ouders. We helpen ouders door ze te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft. Daarvoor kunt u ons bellen of een e-mail sturen. We vertegenwoordigen ouders richting de politiek, de onderwijssector en in de media. Via ons Landelijk Ouderpanel, waar meer dan 5000 ouders bij aangesloten zijn, weten we wat er onder ouders speelt en leeft.

Stichting Voor Werkende Ouders lobbyt voor ouders en kinderen. Het runnen van een gezin is als het runnen van een bedrijf. En wij denken dat het makkelijker kan! Bijvoorbeeld door het systeem van werk, school en opvang beter op elkaar aan te laten sluiten. Hierin speelt iedereen een rol: de politiek, de maatschappij, werkgevers, de media en ouders zelf. Door onze lobby en diverse campagnes laten wij de stem van ouders horen: in de politiek, de media en de maatschappij. Dit doen we samen met andere organisaties; vanuit de overtuiging dat we het samen beter kunnen maken. Doe je mee?