Deze stemwijzer is voor ouders met opgroeiende kinderen en gaat over onderwerpen die voor u als ouder van belang zijn. U vergelijkt uw eigen standpunten op deze onderwerpen met verkiezingsbeloften van de verschillende politieke partijen voor de parlementsverkiezing op 15 maart 2017.

Hoe werkt de stemwijzer?

U krijgt 17 stellingen over onderwijs, opvang en opvoeden te zien. Geef aan of u het eens of oneens bent met de stelling. Uw antwoorden vergelijken we met de standpunten van 13 politieke partijen. In een overzicht vindt u vervolgens de overeenkomsten en verschillen tussen uw mening en die van de politieke partijen.

Met welke partij stemt u mee? 

Start Stemwijzer