Spiekbrief voor de formatietafel: wat ouders willen

Gratis benodigde bijles via school, een maximum aan de klassengrootte en behoud van het huidige partnerverlof. Deze maatregelen kunnen op grote steun van ouders rekenen. Dat blijkt uit de resultaten van kieswijsouders.nl: een kieswijzer speciaal voor ouders.

Maar liefst 46.653 ouders vulden de kieswijzer van Ouders & Onderwijs en stichting voor Werkende Ouders in. De resultaten laten duidelijk zien wat voor ouders en hun kinderen belangrijk is aan de formatietafel.

Marjet Winsemius, directeur van stichting Voor Werkende Ouders, vindt het belangrijk dat de stem van 3,3 miljoen ouders gehoord wordt aan de formatietafel. ‘Ouders hebben het afgelopen jaar voor een enorme uitdaging gestaan om onderwijs, werk en zorg te combineren. Het heeft ons veel inzichten gegeven, zowel positief als negatief. Zo is het belang van de kinderopvang en goede verlofregelingen duidelijk en is thuiswerken een goede oplossing om een betere balans te vinden. Het is nu tijd om dit op te pakken aan de formatietafel.’

Wat ouders willen

Over een aantal onderwerpen waren ouders bijzonder eensgezind. Een kind dat bijles nodig heeft, moet dit volgens 86% van de ouders altijd zonder extra kosten via de school kunnen krijgen. En 80% van de ouders is positief over een maatwerkdiploma op de middelbare school, waarbij hun kind vakken op een hoger en lager niveau kan volgen. Een maximum aan de klassengrootte is voor maar liefst 91% van de ouders een must.

Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs: ‘Ouders willen massaal kleinere klassen. Grote klassen gaan volgens ouders ten koste van de onderwijskwaliteit. Bovendien gaan hun kinderen met minder plezier naar school en voelen ze zich minder veilig in een grote klas. Daarom pleiten wij voor een maximale norm voor klassengrootte, waar scholen alleen tijdelijk en met een goede onderbouwing vanaf kunnen wijken.’

Ook over andere onderwerpen zijn ouders duidelijk. Het huidige partnerverlof moet volgens 71% ongewijzigd blijven, 61% ziet in het volgende kabinet graag een Ministerie van Jeugd en Gezinszaken en 61% wil een wettelijk verbod op alle marketing voor ongezonde producten gericht op kinderen.

kieswijsouders.nl

Bijna een kwart van alle mensen die op 17 maart hun stem mocht uitbrengen in de Tweede Kamer verkiezingen heeft een kind onder de 18 jaar thuis wonen. Een belangrijke en niet te missen groep dus, die niet alleen voor zichzelf stemde, maar ook voor de toekomst van hun kind(eren). Om deze groep te helpen met hun politieke keuze ontwikkelden Ouders & Onderwijs en stichting Voor Werkende Ouders een speciale kieswijzer voor ouders: Kieswijs Ouders. Maar liefst 46.653 ouders vulden de kieswijzer in.

Overzicht stellingen en antwoorden Kieswijsouders.nl

# Stelling Eens Oneens Geen mening
1 De ouderbijdrage in het onderwijs moet worden afgeschaft. 44% 49% 7%
2 Ouders en kinderen moeten een ‘strippenkaart’ krijgen voor een aantal vrije schooldagen per jaar om zelf in te zetten. 51% 45% 4%
3 De stemgerechtigde leeftijd moet worden verlaagd naar 16 jaar. 12% 85% 3%
4 Scholen moeten kinderen kunnen weigeren vanwege geloofs- of persoonlijke overtuigingen. 13% 84% 3%
5 De kinderopvang moet vier dagen per week gratis beschikbaar zijn. De inkomensafhankelijke bijdrage en kinderopvangtoeslag vervalt. 52% 43% 5%
6 In het onderwijs moet meer aandacht worden besteed aan het koloniale verleden en slavernij. 34% 57% 9%
7 Er moet een vorm van verplichte maatschappelijke diensttijd komen voor jongeren waarin ze werken in bijvoorbeeld de zorg, natuurbeheer of defensie. 57% 38% 5%
8 Er moet een maximale klassengrootte komen op basis- en middelbare scholen. 91% 6% 3%
9 Op de middelbare school moet een beroepsgerichte variant van het havo komen, met meer praktijkvakken. 73% 17% 10%
10 Een kind dat bijles nodig heeft, moet dat altijd zonder extra kosten via de school kunnen krijgen. 86% 11% 3%
11 Er moet een wettelijk verbod op alle marketing voor ongezonde producten gericht op kinderen komen. 61% 33% 6%
12 Een kind moet het definitieve schooladvies pas in de tweede klas van de middelbare school krijgen, in plaats van groep 8. 61% 30% 9%
13 Elke school en kinderopvang moet toegankelijk zijn voor alle kinderen met een handicap of ondersteuningsbehoefte. 49% 44% 7%
14 Het huidige partnerverlof van 5 weken tegen 70% van het salaris moet zo blijven. 71% 19% 10%
15 Leraren die werken op een school met veel kinderen met een leerachterstand, moeten een hoger salaris krijgen. 37% 55% 8%
16 Kinderen moeten op school een gratis gezonde schoolmaaltijd krijgen. 52% 40% 8%
17 Het huidige curriculum (wat kinderen moeten leren) op basis- en middelbare scholen moet worden vernieuwd. 60% 24% 16%
18 Kinderopvangorganisaties moeten ongevaccineerde kinderen altijd accepteren. 33% 59% 8%
19 Kinderen op de middelbare school moeten vakken op een hoger en lager niveau kunnen volgen en met een maatwerkdiploma door kunnen stromen naar het vervolgonderwijs. 80% 13% 7%
20 Er moet een nieuw Ministerie van Jeugd en Gezinszaken komen dat zich richt op onderwijs, werk en zorg. 61% 21% 18%