Privacy- en cookieverklaring

Kieswijs Ouders hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Van wie is Kieswijs Ouders?

Kieswijs Ouders is een online kieswijzer van Ouders & Onderwijs, in samenwerking met Stichting Voor Werkende Ouders. Deze kieswijzer biedt u de mogelijkheid om informatie in te winnen over de standpunten van verschillende politieke partijen in Nederland op het gebied van onderwijs, kinderopvang en de combinatie werk-privé en om te toetsen met welke partij u de meeste raakvlakken heeft. Ouders & Onderwijs is verantwoordelijk voor de bescherming van uw privacy zoals omschreven in deze verklaring.

Gegevens bezoekers www.kieswijsouders.nl

Bij het bezoeken van www.kieswijsouders.nl worden alleen de antwoorden die u op de stellingen geeft opgeslagen. Omdat van u geen persoonsgegevens worden opgeslagen bij het bezoeken van de website kunnen deze antwoorden niet aan u gekoppeld worden. Het percentage ouders dat het met de stellingen eens of oneens is wordt na de verkiezingen anoniem besproken met de politiek, media en professionele organisaties die te maken hebben met de onderwerpen onderwijs, kinderopvang en combinatie werk-privé. Vanaf uiterlijk twee weken na afloop van de verkiezingen is het niet meer mogelijk om de stellingen van de kieswijzer in te vullen.

Koppelingen social media en Whatsapp

Op deze site zijn knoppen opgenomen om de website www.kieswijsouders.nl te kunnen promoten of delen via whatsapp of op de sociale netwerken Facebook, Twitter en Linkedin. Deze knoppen worden pas actief indien u daarop klikt. Op dat moment worden door het betreffende platform cookies op uw apparaat gezet. Verder worden er geen gegevens met deze platformen gedeeld (dus ook niet uw ingevulde antwoorden en resultaten). Meer informatie over de gegevensverwerking door de platformen kunt u vinden in hun privacyverklaringen.

Let op: het privacybeleid van Whatsapp, Facebook, Twitter en Linkedin kan regelmatig wijzigen.

Google Analytics

Bij het bezoeken van www.kieswijsouders.nl worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden via Google Analytics: zoals aantal bezoekers per dag, apparaat waarmee de bezoeker de website bezoekt en, indien bekend, geslacht. We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren. Google Analytics is privacy-vriendelijk ingesteld. Dat houdt in dat:

De informatie die we via Google Analytics verkrijgen wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in Ierland. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in hun privacybeleid. De gepseudonimiseerde IP-adressen worden na uiterlijk 1 jaar verwijderd.

Google Tag Manager

Om te analyseren via welke zoekwoorden ouders op www.kieswijsouders.nl terecht komen, maken we gebruik van een Google Tag Manager. Deze slaat geen gegevens op die tot een individu te herleiden zijn en deelt geen gegevens met andere Google diensten.

Let op: het privacybeleid van Google kan regelmatig wijzigen.

Voor welk doel worden gegevens verzameld?

De gegevens die bij uw gebruik van www.kieswijsouders.nl van u worden verzameld worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparatuur geplaatst wordt. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over uw websitebezoek, over u of uw apparaat. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

De website www.kieswijsouders.nl maakt gebruik van analytische cookies voor statistische doeleinden: om ons websiteverkeer te analyseren en onze website op basis daarvan te optimaliseren. Voor het gebruik van cookies door Google Analytics vragen we uw toestemming.

Hoe kan ik cookies verwijderen of uitschakelen?

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen. Tevens kunt u ook het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browser instellingen te wijzigen (bekijk uw browser-hulppagina voor exacte instructies).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. Ouders & Onderwijs kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijziging privacy- en cookiestatement

Dit privacy- en cookiestatement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website www.kieswijsouders.nl. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen. Op deze privacy- en cookieverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook.

Klachten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op de naleving van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AvG) en is bevoegd aanwijzingen te geven. Ouders & Onderwijs heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die er namens het bestuur en de directie op zal toezien dat alle processen en richtlijnen conform het privacybeleid worden uitgevoerd. U kunt de Functionaris Gegevensbescherming benaderen via: fg@oudersenonderwijs.nl. Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over deze privacy- en cookieverklaring dan kunt u een e-mail sturen aan vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 088-6050101.

Laatst gewijzigd: januari 2021