Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteed hebben aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Ouders & Onderwijs en Voor Werkende Ouders niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Ouders & Onderwijs en Voor Werkende Ouders aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Niet kloppende gegevens

Mocht u desondanks informatie tegenkomen die niet (meer) klopt, of bent u van mening dat bepaalde informatie op deze website ontbreekt, neemt u dan contact op per email via vraag@oudersonderwijs.nl of telefonisch op 088-6050101.

Intellectueel eigendom

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van Ouders & Onderwijs, tenzij anders vermeld. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website is toegestaan mits www.kieswijsouders.nl duidelijk als bron wordt vermeld.

Mening politieke partijen

De toelichting, zoals zichtbaar op de resultatenpagina, zijn die van de politieke partij en niet (noodzakelijkerwijs) die van Ouders & Onderwijs en Voor Werkende Ouders. Ouders & Onderwijs en Voor Werkende Ouders kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Kieskringen

Niet iedere partij doet mee in alle kieskringen in Nederland. Dat betekent dat u op sommige kleine partijen alleen in bepaalde regio’s kunt stemmen. Kijk op www.kiesraad.nl voor meer informatie.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze verwijzingen zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden met de grootst mogelijke zorg geselecteerd. Ouders & Onderwijs en Voor Werkende Ouders hebben echter geen zeggenschap over dergelijke websites en geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. Ook aanvaarden Ouders & Onderwijs en Voor Werkende Ouders geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze websites.

In deze disclaimer verstaan wij onder:

Eigenaar www.kieswijsouders.nl: Stichting Ouders & Onderwijs

Content: alle in bovengenoemde website aanwezige inhoud, inclusief downloads en afbeeldingen (foto’s, banners, logo’s etc).

Gebruiker: bezoekers van bovengenoemde website.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.