Deze kieswijzer is een initiatief van Ouders & Onderwijs en Voor Werkende Ouders

Over ons

Waarom een kieswijzer voor ouders?

In Nederland hebben ruim 3,3 miljoen mensen één of meerdere kinderen onder de 18 jaar die thuis wonen. Dat is bijna een kwart van alle mensen die op 22 november een stem uit mag brengen in de Tweede Kamer verkiezingen. Een belangrijke en niet te missen groep dus.

Je stemt niet alleen voor jezelf, maar ook voor de toekomst van je kind(eren). Om je te helpen met je politieke keuze hebben Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders een speciale kieswijzer voor ouders ontwikkeld: Kieswijs Ouders.

Naast grote thema’s als zorg, economie en milieu zijn er ook thema’s die specifiek voor ouders van belang zijn. Zoals het lerarentekort, klassengrootte, toegankelijkheid van de kinderopvang en verlofregelingen. Kieswijs Ouders gaat over juist deze thema’s en geeft je inzicht in de standpunten van politieke partijen op het gebied van onderwijs, opvang, ouderschap en de combinatie werk-privé.

Over de initiatiefnemers

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. We doen twee dingen: ouders helpen en vertegenwoordigen. We helpen ouders door ze te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft. Ouders kunnen gratis contact opnemen via telefoon, whatsapp, mail en sociale media. We vertegenwoordigen ouders richting de politiek, de onderwijssector en in de media. Via ons Landelijk Ouderpanel, waar meer dan 8600 ouders bij aangesloten zijn, weten we wat er onder ouders speelt en leeft. www.oudersenonderwijs.nl

Het runnen van een gezin is als het runnen van een bedrijf. En Stichting Voor Werkende Ouders denkt dat dit makkelijker kan. En daarom lobbyen wij voor ouders en kinderen om het makkelijker te maken om werk, zorg en gezin te combineren. We laten de stem van ouders horen in de politiek, media en maatschappij. Stichting Voor Werkende Ouders is er voor kinderen, ouders, opa’s en oma’s. Voor alle gezinnen in Nederland. Behalve het voeren van een actieve lobby helpen wij ook met tips en trics, hebben we een meldpunt en een helpdesk. www.voorwerkendeouders.nl