Deze kieswijzer is een initiatief van Ouders & Onderwijs en Voor Werkende Ouders

1/20

Vraag 1

Kinderen moeten op school een gratis schoolmaaltijd krijgen.

Scholen kunnen maaltijden aanbieden voor leerlingen om te zorgen dat kinderen met voldoende eten op school zitten. Bijvoorbeeld wanneer kinderen dat thuis niet krijgen of als onderdeel van het lesprogramma.

Eens

Deze partijen zijn het met de stelling eens

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Ieder kind verdient een kansrijke start. We gaan daarom door met gratis schoolmaaltijden voor kinderen die dat het hardste nodig hebben.

Democraten 66

Op een lege maag kan je niet leren. Dankzij D66 krijgen 220.000 kinderen nu gratis en gezonde schoolmaaltijden. Wij willen dit verder uitbreiden. In een rijke schooldag met ook sport, cultuur, muziek of hulp bij huiswerk past ook een gezonde maaltijd. Gezonde schoolmaaltijden bieden daarnaast kansen om in de klas het gesprek te voeren over gezond eten en een gezonde leefstijl.

GroenLinks-PvdA

Niet ieder kind krijgt vanuit huis voldoende of gezond eten. GL/PvdA zet graag in op financiering voor gemeenten zodat gezond ontbijt wordt aangeboden en een gezonde lunch voor leerlingen die niet naar huis gaan. Kinderen hebben een volle maag nodig om te kunnen leren. Wel is het belangrijk dat leraren niet extra worden belast doordat ze de maaltijden moeten verzorgen.

Socialistische Partij

Nog steeds zijn kinderen in Nederland de dupe van armoede. Dat betekent onder andere dat er niet altijd geld is om kinderen met een volle broodtrommel naar school te sturen. De SP is daarom voorstander van gratis gezonde schoolmaaltijden. Wel moeten scholen hierbij geholpen worden. Want ze hebben het al ontzettend druk.

Partij voor de Dieren

Het belang van gezond eten mag niet worden onderschat. Leerlingen kunnen zich beter concentreren en zijn gelukkiger als ze op school goed kunnen eten. Kinderen en jongeren die thuis om wat voor reden dan ook geen ontbijt of lunch krijgen, kunnen op school, de voorschoolse opvang of het kinderdagverblijf gezond ontbijten en lunchen. Er worden uitsluitend gezonde tussendoortjes gegeven, zoals groente en fruit, en geen suikerrijke dranken geschonken.

Volt

Volt wil dat iedere scholier een gratis schoolmaaltijd krijgt. Naar Zweeds voorbeeld.

BIJ1

Geen kind moet hongerig naar school mogen gaan. BIJ1 vindt ook dat een gratis schoolmaaltijd gezond en van kwaliteit moet zijn, en dat er altijd rekening gehouden moet worden met dieetwensen van scholieren (bijvoorbeeld door standaard Halal, Koosjer en Veganistische opties te hebben).

Piratenpartij- De Groenen

We hebben een groeiend armoedeprobleem. Sommige kinderen krijgen niet eens één gezonde maaltijd per dag. Op het platteland verdwijnen steeds meer scholen. Kinderen moeten soms ver reizen. De ouders moeten naar hun werk elders. Een gezonde schoollunch is dan belangrijk. Het is een relatief goedkope en effectieve manier om kinderen gezonder te houden en te zorgen dat niemand met een lege maag in de klas zit.

Splinter

In veel gezinnen in Nederland heerst armoede, waardoor steeds meer kinderen met honger naar school gaan. Dit zorgt voor een gebrek aan concentratie en uiteindelijke slechtere leerprestaties. We kunnen oplossen door het invoeren van gratis schoolmaaltijden. Scholen konden in 2023 al bij de overheid geld aanvragen om gratis schoolmaaltijden aan te bieden: een ontbijt of een lunch. Ruim 1300 scholen maakten daar gebruik van. Splinter wil dit vasthouden en uitbreiden.

LEF – Voor de Nieuwe Generatie

-

PARTIJvdSPORT

Het onderwijs heeft steeds meer te maken met continuroosters, daarin goed faciliteren door gezonde maaltijden aan te bieden in het onderwijs.

Politieke Partij voor Basisinkomen

Eens, zolang het gezonde maaltijden betreft.

DENK

Door de hoge kosten gaan sommige kinderen met weinig of geen eten naar school. Dat is onrechtvaardig. Daarom staat DENK voor gratis schoolmaaltijden op school.

Geen van beide

Deze partijen zijn het niet eens en ook niet oneens met de stelling

Partij voor de Vrijheid

Deze partij heeft geen antwoord gegeven op de stellingen. Uit het verkiezingsprogramma wordt niet duidelijk wat de partij hiervan vindt.

Christen Democratisch Appèl

Neutraal: Het CDA vindt dat het verzorgen van maaltijden in eerste instantie een taak is van de ouders. Het is belangrijk dat zij over voldoende middelen beschikken om hun kinderen eten te geven. Het is daarom het beste als ouders via de lijn van inkomen, toeslagen en ondersteuning hierbij geholpen worden.

JA21

Het is aan scholen en gemeenten zelf om te bepalen of ze een gratis schoolmaaltijd aan willen bieden. Dit is geen taak van de landelijke overheid. JA21 vindt het in de eerste plaats een taak van de ouders om een schoolmaaltijd voor hun kinderen te verzorgen.

50PLUS

Deze partij heeft geen antwoord gegeven op de stellingen. Uit het verkiezingsprogramma wordt niet duidelijk wat de partij hiervan vindt.

BoerBurgerBeweging

BBB erkent het belang van voedzame maaltijden voor de gezondheid en het leervermogen van kinderen. Wij geloven dat de verantwoordelijkheid en keuzevrijheid bij de ouders moet liggen. Wel staan we open om manieren te onderzoeken om alle kinderen toegang te geven tot gezonde maaltijden, zonder de autonomie van ouders te ondermijnen. Armoedebestrijding verdient meer aandacht wat BBB betreft.

Nieuw Sociaal Contract

Deze partij heeft geen antwoord gegeven op de stellingen. Uit het verkiezingsprogramma wordt niet duidelijk wat de partij hiervan vindt.

Oneens

Deze partijen zijn het met de stelling oneens

Forum voor Democratie

-

ChristenUnie

De ChristenUnie wil dat elke school een gezonde omgeving is. Daarom gaan we serieus kijken of veelbelovende concepten zoals de Gezonde Basisschool van de Toekomst verder uit te breiden zijn over Nederland.

Staatkundig Gereformeerde Partij

Het verzorgen van maaltijden is geen primaire verantwoordelijkheid van de school. Voor kinderen in armoede kunnen wel specifieke regelingen gelden.

Belang Van Nederland

Schoolmaaltijden moeten worden betaald uit gemeenschapsgeld. Ouders moeten in staat zijn hun kinderen zelf van maaltijden te voorzien, maar daarvoor moeten zij een toereikend inkomen verdienen. Hiervoor moeten de belastingen structureel omlaag en de armoedeval worden opgelost, zodat werken weer loont en gezinnen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Libertaire Partij

De LP wil dat docenten en scholen samen met de ouders en leerlingen de diensten bepalen die de school aanbiedt, zonder dwang vanuit de overheid. Geen “One Size Fits None” meer.

Samen voor Nederland

Samen voor Nederland vindt dat alle kinderen met een volle maag naar school moeten kunnen gaan. Maar ziet dit niet als verantwoordelijkheid van de school, of de overheid. Ouders moeten in Nederland financieel in staat zijn om voor de maaltijden van hun eigen kinderen te zorgen. Daar hebben kinderen en ouders samen recht op.

Nederland met een PLAN

NL PLAN vindt dit op zich een mooi idee, maar heel veel organisatie voor de scholen om dit te realiseren. Gezien het personeelstekort lijkt dit in de huidige tijd praktisch niet haalbaar. NL PLAN staat wel voor kooklessen door zzp´ers op scholen, zodat de kinderen van elkaars keuken en cultuur kunnen leren.